سونی sony

تمامی محصولات سونی با ضمانت اصلی ( بازرگان ایرانیان میباشد )