تفال Tefal

کلیه محصولات تفال با ضمانت اصلی پرکیش میباشد و نوسان قیمتها مربوط به ضمانتهای متفرقه بوده و خدمات خوبی ندارند از اینرو توصیه ما به شما خرید محصولات تفال با ضمانت پرکیش میباشد .