Product Description

این کالا محصولی با کیفیت است که برای مصارف خانگی استفاده می‌شود. پایه این دستگاه تلسکوپی است و همچنین این اتو را می‌توان با پایه و بدون پایه استفاده کرد.این دستگاه مربوط به شرکت دومنا فرانسه میباشد با بهترین کیفیت