مزایای و امکانات:

  • تولید یون منفی و ایجاد احساس طراوت و شادابی
  • حذف باکتری ها و ویروسها
  • تامین رطوبت محیط بدون افزایش دما و مناسب فصول گرم
  • تصفیه هوا
  • کاهش استرس
  • افزایش متابولیسم سلولی
  • مصرف بسیار پایین و عدم حساسیت به نوسانات بزق
  • حجم مخزن 1.5 لیتر
  • با ضمانت
  • ساخت کشور چین