• تصویر FULL HD
  • دو پورت USB
  • سه پورت HDMI
  • گیرنده دیجیتال
  • پورت AV
  • کنتراست 1.3000
  • با ضمانت 18 ماهه