شما میتوانید محصولی که در ۳۰۴۰کالا  موجود نمیباشد را سفارش دهید و پس از تعین مبلغ کالا و اطلاع به شما  ۱۰ درصد مبلغ را واریز نمایید تا در کمترین زمان کالا را در اختیارتان قرار دهیم.