توان (وات)
1500
قوري دارد
گنجايش سماور (لیتر)
3.2
چراغ نشانگر دارد
گرم نگهدار دارد
ساير مشخصات
قطع کن اتوماتیک
ترکیب رنگ مشکی